St. Olavs Hospital har åpnet nytt tilbud til fødende. Her er et av fødestuene. Fødetilbudet er for kvinner som ønsker en naturlig fødsel uten smertestillende i form av medisiner. Foto: Espen Bakken

Nytt fødetilbud ved St. Olav