foto
John-Peder Denstad. Foto: Håvard Jensen

Stortinget må opprette respekt og støtte til arbeidsfolk