foto
Slike skilt er vanlige overalt. Nå får Trondheim kommune samme type enkelttoaletter, og noen reagerer. Foto: Trygve Lundemo

Jeg hadde en rystende opplevelse på do på Berkåk