foto
Foto: Illustrasjon: Shutterstock

Klasseskillet øker blant pensjonistene