Til støtte for sitt syn, har Fosen Vind lent seg på et forskningsmiljø som lenge har hevdet at reinen fint kan beite inne i et vindkraftanlegg. Deres advokater har både latterliggjort og banalisert reindriftas kunnskap og syn, skriver de to forskerne. Foto: Kim Nygård

En merkedag i samisk rettshistorie: Hva nå?