Det nytter det ikke å putte studentene inn i et rom med fire vegger. Det må faktisk være innhold! Skriver studentlederen. Foto: Fredrik Framhus

Campus er mer enn et rom med fire vegger