foto
- USAs blokade vanskeliggjør det internasjonale samfunnets arbeid med å fremme demokrati og menneskerettigheter på Cuba, skriver kommentator Synnøve Vereide. Foto: Pedro Portal

Kan Cuba kan gå fra diktatur til demokrati?