foto
Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som gjennomsnittet for andre grupper i samfunnet, skriver Bondelaget i dette innlegget og ber velgerne gi dem støtte. Bildet er fra landbruksminister Olaug Bollestad som åpnet Høstadsand gårdsutsalg på Rye. Foto: Håvard Jensen

Landbruket er på valg