I Adresseavisen 11.7. skriver en representant for Abelia, Lars Kristian Bredahl, mye fornuftig om demens. Han nevner testing, sette inn tidlige tiltak og å forebygge. Eksempel på det siste er fysisk aktivitet. Det han ikke sier noe om er hvordan man gjennom blant annet ernæring kan forebygge demens.

Mye tyder på at også demens er en sivilisasjonssykdom. Den amerikanske forskeren, legen og professoren i nevrologi, Dale E. Bredesen, mener gjennom sitt program å kunne dokumentere at demens ikke bare kan forebygges, men også stoppes. Ja, til og med reverseres. Det er nok kontroversielt å hevde slike synspunkter og sikkert enda mer å si at mange års innsats og flere milliarder for å finne frem til en pille, i realiteten har mislyktes.

Han gir en rekke råd, og noe av det viktigste er lavkarbo, vitaminer og mineraler, og ikke minst å unngå, så langt det er mulig, stress, gift i mat og drikke og andre forurensninger. Det er nok viktig at dagens demenssyke får all den støtte og hjelp som de trenger. Men for å unngå at antallet syke øker, er det viktigste å sette inn helsefremmende tiltak nå.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe