Vi må ta i et krafttak for lesingen, mener Mats Ramo. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Vi må gi barna superkrefter