Presset øker mot Den islamske stat (IS). I det gruppen er i ferd med å svekkes i Syria og Irak, etablerer den seg på nytt i lovløse områder i Libya og Sinai.