Verden er helt sikkert blitt mye bedre enn den var for ett år siden. Det skyldes at vi har en utrolig evne til å løse problemer når de oppstår. Vi er omstillingsdyktige når vi må.