STJØRDAL: Snart får vi kanskje vite om Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener på alvor at det finnes to typer trøndere.