Den som lever i et svart telt, har lett for å se svart på resten av verden.