Det siste vi trenger i debatten om legalisering av aktiv dødshjelp, er begreps-tåke i form av nytale.