Trygve Lundemo treffer blink på ett punkt når det gjelder Industri- og Næringspartiets ståsted om plassering av ny godsterminal.

Vi er avvisende til Heggstadmoen som ny lokalitet. Men det er ikke korrekt at INP vil ha alternativet på Torgård heller.

Trondheim INP mener at både Heggstadmoen og Torgård innen kort tid vil bli omringet av byens naturlige ekspansjon. Vi tviler på at det blir noen politisk enighet om å fortette Trondheims karakteristiske og vakre sentrum i den grad som behøves for å bremse prosessen, selv ved en forhåpentligvis nennsom og forsvarlig utbygging av både Nyhavna og Brattøra.

INP vil uansett ikke gi noen drahjelp til en brutaliserende fortetting av Trondheim. Når det sagt så er vi særdeles ivrige på å fortette eksisterende industriområder.

Vi mener derfor at milliardene som Trondheimspolitikerne ønsker å bruke på Heggstadmoen eller Torgård vil være å anse som helt bortkastet innen uakseptabelt kort tid. Begge lokalitetene er å regne som midlertidige løsninger. Dette fremstår for Trondheim INP som frivol sløsing med offentlighetens midler.

INP ønsker at Trondheims kollektive politiske neser heves slik at man ser regionen rundt fjorden som en helhet. Videre er vi opptatt av at de investeringene i areal og penger som må til, har en avskrivningstid som telles i generasjoner.

Vi mener derfor at godsterminalen må ligge mellom Trondheim og Orkland, nærmere bestemt i Børsaberga/Furuvika. Dette er et konsept INP har samarbeidet med flere aktører om over flere år. Tilgjengelig areal gir et anlegg med en lengde på 2,5 kilometer og blir mellom 500 og 900 mål stort, avhengig av hvilke typer kai som benyttes.

Dette er et udiskutabelt ambisiøst prosjekt som går langt utover de andre to rent midlertidige forslagene. Med vårt alternativ vil vi unngå så godt som alle problemfaktorer som hefter ved de to andre kandidatene.

Prosjektet vil ikke bare løfte næringslivet rundt hele fjorden, men også frigjøre områder i og rundt Trondheim til boligbygging, dempe trykket på veinettet i Trondheim og dekke regionens havnebehov i et flergenerasjonsperspektiv.

Vi ser frem til å kunne fortelle mer om dette i et litt lengre format.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!