Selvfølgelig skal menn og kvinner ha de samme mulighetene, men å kvotere inn noen bare på grunn av kjønn er å gå for langt.

Vi i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) sier nei til all form for kvotering. Grunnen til det er at kvotering er en urettferdig og diskriminerende måte å handle på.

Man ser allerede at kvotering har hatt en negativ påvirkning på samfunnet. For eksempel har en mann byttet juridisk kjønn for å komme inn på et studie ved NTNU, og flere har vurdert det siden de får kjønnspoeng.

Slik skal det ikke være, kvalifikasjoner er mye viktigere enn kjønn! Om et yrke eller studie hovedsakelig velges av samme kjønn, så er det på grunn av at nettopp det kjønnet gjør det bedre, eller trives mer, innen det fagfeltet.

Vi kan ikke akseptere diskriminering, og kvotering er diskriminerende ovenfor de andre kandidatene som kanskje er mer kvalifiserte.

Det som derimot er rettferdig, er at den best kvalifiserte og beste kandidaten får jobben eller studieplassen, uavhengig av kjønn.

Vi er nødt til å legge vekt på kvaliteter og kunnskap i stedet for kjønnskromosomer. Vi i FpU er helt klart imot kvotering!

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no