Mange lokalsamfunn kan se fram til at de får nye politikontor. Men det er viktig å følge med på at dette blir en styrking av politiet også i åra som kommer.