foto
Sluppen kan gjennomgå en kraftig utvikling de neste åra. Men først må bystyret ta stilling til flere saker, blant annet om det kan planlegges å bygge på avfallsdeponi. Foto: Morten Antonsen

Her kan det bli nødvendig å bygge på søppel