Vi står midt i en voldsom teknologisk utvikling. Mange er usikre og kritiske til alt som skjer, og det er lett å forstå. Det er ikke enkelt å henge med.