foto
Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken SMN har spøkt med at kvinner vil overta toppjobbene i næringslivet så raskt at menn snart må kvoteres inn. Foto: Sindre Vartdal

Tre kvinnelige banksjefer utgjør ingen bølge