foto
Under pandemien har videokonsultasjoner gjort at flere er blitt behandlet, skriver innleggsforfatteren. Her er det sykepleier Toril Hovin Viem og overlege Bjørn Olav Åsvold som møter pasient Jenny Husås Houmbi. Foto: ELLING FINNANGER SNØFUGL/ST. OLAVS HOSPITAL

Behandling i psykisk helsevern i pandemiens år