foto
Denne sommeren og på de ulike pridemarkeringene er de i våre tanker, skriver innleggsforfatteren fra LO. Foto: Mariann Dybdahl

Ingen er fri før alle er fri!