Nye Veier har gjort det igjen. Skapt kaos. Motorveien mellom Trondheim og Værnes skulle vært ferdig om et år. Så ble det utsatt et par år. Nå er kontrakten med entreprenøren Acciona sagt opp, og man snakker om ny utlysning en gang til høsten. Veien ser ut som et «kråkereir», med 70-soner og sikksakk-kjøring. Ved ulykker eller motorstans blir veien ufremkommelig. De to rundkjøringene på Sveberg og Hommelvik-krysset skal visstnok fjernes midlertidig, men det hele virker kaotisk. Nye Veier vil kanskje finne en ny entreprenør til å overta utbyggingen, men det vil trolig ta minst et år før gravemaskinene er i gang igjen. Som følge av dette mister man i 2023 mye av den mest verdifulle anleggssesongen, og prosjektet påføres forsinkelse.

Dette er ikke første gang at noe slikt skjer. 22 september 2021 sa Nye Veier opp kontrakten med FCC Construccion (FCC) om bygging av 110 km/t motorvei på E6 Ulsberg-Vindåsliene. Oppsigelsen skjedde nesten to år etter kontraktinngåelsen. Riktignok hadde man ikke kommet så veldig langt med utbyggingen, men på noen strekninger var det flyttet mye masse, blant annet forbi en skytebane. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mye penger som var brukt, men det er tale om et betydelig antall millioner. Begrunnelsen for oppsigelsen er holdt hemmelig. Nye Veier hevdet at de skulle skaffe en ny entreprenør og at det ikke ville føre til særlige forsinkelser. Men arbeidet er ennå ikke gjenopptatt, nesten to år etter oppsigelsen.

Ved Hovin fikk Nye Veier revet en verneverdig bygning fordi man trodde veien skulle gå der. Senere ble planen endret.

Men mest alvorlig er rotet mellom Trondheim og Værnes. Dette er hovedåren mellom Sør-Norge og Nord-Norge, samtidig som det er en viktig forbindelse mellom Trondheim og flyplassen på Værnes. Ikke bare går det mye tungtrafikk her. Veien har også militær strategisk betydning, på samme måte som E14 fra Stjørdal til Sverige vil få det, når Sverige blir med i NATO.

I utgangspunktet var jeg positiv til opprettelsen av Nye Veier. Men de har ikke vist seg effektive nok i praksis. Man får inntrykk av et selskap med svak ledelse og en noe blandet gjennomføringsevne. Hvor lenge skal de få lov til å holde på å tukle med veinettet vårt?

Nå må politikere – sentralt og lokalt – ta grep. Nok er nok. Statens vegvesen har vist at de kan bygge veier, blant annet E6 sør for Trondheim. Også de komplekse prosjektene Strindheimtunnelen og Nordre avlastningsveg er gjennomført av Statens vegvesen med stor dyktighet. Samtidig som det pågående prosjektet med Nydalsbrua ser ut til å bli fullført med «20 i stil». La dem overta prosjektene. Og sett i gang med bygging umiddelbart! Penger har vi nok av – ingen land i verden har mer tilgjengelig kapital i forhold til innbyggertallet.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.