23. april skrev Adressa om parkeringsforholdene på Bakklandet. Saken handlet om svært stive priser både i garasje og sone, og stadig færre gateparkeringsplasser. Adressa fikk i den forbindelse uttalelser fra Både Trondheim parkering AS og Eierskapsenheten i Trondheim kommune. Brukere av parkeringen påpeker at de aktuelle plassene er deres hjemmeparkering, og ikke må forveksles med leieplasser for de som kan velge å kjøre til byen. Dette bør gjenspeiles i prisnivået.

Garasjeparkering koster kr 22 500.- pr. år, noe som nesten tilsvarer en måneds pensjonsutbetaling. Trondheim er med en årspris på kr 8724.- betydelig dyrere på soneparkering enn både Oslo og Bergen.

Et fornuftig prisnivå for i dag bør sees i lys av prisvekst generelt ellers i samfunnet. Man kan legge prisene fra 2003 til grunn, både på gateparkering og garasjeparkering. I 2003 var prisene henholdsvis 175.- og 350,- kroner. Prisveksten i Norge var fra 2003 til 2023 på 60,6 prosent.

Trondheim parkering AS mener at de som kommersiell aktør kan gjøre som de vil med de 40 garasjeplassene i Bakklandet Garasje. Daglig leder er enig i at prisene er høye for privatpersoner, men Trondheim Parkering AS setter priser etter det markedet er villig til å betale og kan leie ut til hvem de vil. De forholder seg ikke til at garasjen ble bygd for beboere på Bakklandet.

Det er bare tjue år siden avtalen ble inngått, og kommunen har ikke på noe tidspunkt vært i dialog med brukerne. Trolig har problemet oppstått som følge av manglende intern kommunikasjon mellom enhetene, skriver Espen F. Eid. Foto: Christer Stensås

Eierskapsenheten i Trondheim kommune sier de ikke er kjent med at det er noen prisbegrensning for parkering i garasjen eller at garasjeplassene skal være eksklusivt for beboerne. Dokumenter fra den perioden da garasjen skulle etableres, viser at det er en enighet mellom Trondheim kommune og beboerne på Bakklandet, både om prisbegrensing og at plassene er eksklusive for beboere. Beboere er ikke imponert over at en denne avtalen blir brutt av Trondheim kommune. Det er bare tjue år siden avtalen ble inngått, og kommunen har ikke på noe tidspunkt vært i dialog med brukerne. Trolig har problemet oppstått som følge av manglende intern kommunikasjon mellom enhetene. Forhåpentlig blir feilen rettet opp.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!