Atter en gang forsøker en videregående skole å hindre Unge Venstre i å ytre seg. Det burde ikke være nødvendig å ha denne debatten igjen.

Da Unge Venstre hadde stand på Ole Vig videregåendeskole i Stjørdal den 10. april, ble det møtt med en beskjed fra rektor om å fjerne materiell som støttet legalisering av cannabis.

Hendelsen på Ole Vig føyer seg inn i en lang rekke hendelser der skoleledere har forsøkt å hindre Unge Venstre i å ytre seg om ruspolitikk. Senest under valgkampen i høst skjedde det på Meldal vgs., til tross for at statsministeren, kunnskapsministeren og Utdanningsdirektoratet tydelig har sagt fra om at skolene ikke skal legge begrensninger på ungdomspartienes ytringer i valgkampmateriell.

Flyer fra Unge Venstres Legalize it-kampanje. Foto: Adresseavisen
Flyer fra Unge Venstres Legalize it-kampanje. Foto: Adresseavisen

Vi i Unge Venstre drar på skolebesøk for å lære elever om politikk, demokrati og medvirkning. Da er det synd at en av de grunnleggende rettighetene i et demokrati: ytringsfrihet, blir satt på prøve.

Å møte press fra skoleledelsen om å fjerne kontroversielle budskap, øker terskelen for å engasjere seg politisk. Maktforholdet mellom en rektor og ungdom som står på stand er veldig skjevt, spesielt i tilfellet på Ole Vig der to av deltakerne var elever på skolen.

Hadde det ikke vært for at Unge Venstres representanter var forberedt på at dette skulle skje, kunne det fort hendt at rektor hadde fått viljen sin. Er vi virkelig tjent med at ytringsrommet defineres ut ifra skolelederes personlige oppfatninger?

Jonathan Bruun, leder i Stjørdal Unge Venstre. Foto: Privat

Selv om situasjonen denne gang ble løst uten noen videre konflikter, vitner det om et større problem med forståelsen av ytringsfrihet. Unge Venstre ønsker å legalisere for å bekjempe det illegale markedet og redusere skadevirkningene.

Det burde være åpenbart at å ta til orde for en endring av lovverket rundt rusmidler ikke er det samme som en oppfordring til bruk. Hvor man selv står i debatten om legalisering er ikke relevant, dette handler om den grunnlovfestede retten til å ytre seg politisk.

Unge Venstre på stand på Ole Vig vgs. i Stjørdal. Foto: Unge Venstre

Det burde ikke være nødvendig å gang på gang måtte forsvare retten til å ytre seg om ruspolitikk i møte med skoleverket. Det er ikke første gang noe slikt skjer, og det blir nok ikke siste, med mindre ukulturen blir tatt tak i.

Vi forventer at Trøndelag fylkeskommune tar tak i dette, slik at det ikke skjer igjen. Ytringsfrihet bør være en selvfølge.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!