Hvis næringslivet i Trondheim vil ha flere studenter og NTNU-ansatte i Midtbyen, må de si det høyt og tydelig.

I samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen inviterte NTNU fredag til informasjonsmøte om den planlagte campusutbyggingen. Arbeidsgruppa anbefaler at NTNU samles og bygges ut vestover mot Elgeseter, mot Studentersamfundet og St. Olavs.

LES OGSÅ: Slik argumenterte arbeidsgruppas leder da planene for campuus ble lagt fram.

Man skulle tro næringslivet i Trondheim ville ha større deler av universitetets aktivitet i Midtbyen. Det er der forretningene og serveringsstedene ligger. Det er der det er mulig å selge dyr kaffe latte og randonnéski, slik at de næringsdrivende kan tjene penger på studenter og ansatte.

Man skulle tro næringslivet ville mobilisert kraftig for å få mest mulig universitetsvirksomhet rundt Kalvskinnet, der deler av NTNU har og fortsatt skal ha tilhold.

Men nei, hvis møtet på NTNU er representativt for hva næringslivet mener, er det ikke så farlig hvor universitetsutbyggingen skjer. Ingen tok til orde for at NTNU må tenke mer på byens beste og spre seg mer.

Næringslivet er bekymret for hva som vil skje i elgeseter gate de neste årene.

NTNUs nye campus er en stor og viktig sak for Trondheim. Utbyggingen vil prege byen i mange tiår framover, og det er merkelig at engasjementet ikke er større. Det er to måneder siden arbeidsgruppa presenterte anbefalingene sine, og det begynner å haste. Høringsfristen går ut første oktober. Deretter skal NTNUs styre gjøre sitt vedtak, før Kunnskapsdepartementet tar den endelige avgjørelsen.

Så langt er det ikke næringslivet, som har sterke økonomiske interesser av en sentral plassering, som har protestert høyest, men sosiologiprofessor Aksel Tjora. Arkitekt Ole Wiig har også vært på banen og ønsket seg NTNU-aktivitet på Nyhavna.

Forslaget til nytt campus er bakstreversk, skrev Tjora i en kronikk.

Næringslivet er nok ikke så likegyldig som møtet på NTNU kan tyde på. Det er åpenbart at de ønsker seg flere studenter i Midtbyen. Kanskje kommer det en krass høringsuttalelse fra Næringsforeningen om ikke lenge.

Likevel er det fare for at også campusdebatten kommer for sent. Slikt er det lang tradisjon for i Trondheim. De heftigste protestene mot planene om en storhall på Nidarø kom først etter at saken så å si var avgjort. Andre prosjekter har vakt reaksjoner først etter at bygningene sto ferdig.

Hvordan det nye NTNU skal samles, er heller ingen enkel sak å ta stilling til. For byen vil det være gunstig med spredt aktivitet, slik at sentrumsgatene kan bli mer vitale større deler av døgnet. For universitetet selv er det best om aktiviteten samles mest mulig, med alle de tverrfaglige mulighetene det gir.

Dekan Fredrik Shetelig, som har ledet arbeidsgruppa, sa i går at deres oppgave har vært å gi nasjonen et kunnskapsmessig løft. Han har tidligere vært opptatt av at nå skal NTNU endelig gjøre det som burde vært gjort da det samlede universitetet oppsto for 20 år siden; helt ulike fagområder samles, slik at de kan dra nytte av hverandre.

En masteroppgave viste nylig at det er store kulturforskjeller mellom studentene på Dragvoll og Gløshaugen. Å samle dem på én campus, vil uten tvil ha stor verdi.

Næringsforeningens leder Berit Rian sa på møtet at det som er godt for NTNU, er godt for næringslivet. Så får vi se om medlemmene hennes er enig i at det er OK at over 35 000 studenter og ansatte stort sett holder seg sør for Elgeseter bru.