Gode frivillige løsninger til beste for barnet ved bruk av samtaleprosess.