Ett av de tre nye alternativene for NTNUs universitetsområde peker seg ut som atskillig mer akseptabelt enn de andre.