Senterpartiet, som er imot både EØS-avtalen og norsk EU-medlemskap, ivret for en utredning om EØS. Nå har de fått en rapport som viser at EØS er en stor fordel for Norge. Den anbefaler også tettere samarbeid med EU.

EØS-utvalget, som ble opprettet etter press fra Sp under regjeringsforhandlingene i Hurdal, la fram en interessant utredning torsdag. Den viktigste konklusjonen er at avtalen har tjent norske interesser. Samtidig peker utvalget på flere områder der Norges forhold til EU bør bli tettere.

Vi merker oss særlig det utvalget sier om sikkerhetspolitikken. Når det er krig i Europa, får EU mye større sikkerhetspolitisk betydning. De konkurrerer riktignok ikke med Nato, som er helt avgjørende for det militære forsvaret av Norge og andre vestlige land.

Men sikkerhetspolitikk handler om mer enn militært forsvar. Etter at Russland startet sin angrepskrig i Ukraina, har EU vært viktig støttespiller for Ukraina. De har gitt mange titalls milliarder kroner i støtte og innført en rekke sanksjoner mot Russland som Norge har blitt med på.

Slik verden har endret seg, er EU blitt viktigere enn noen gang. Det er derfor på høy tid at vi får en ny EU-debatt i Norge. EØS-utvalgets utredning kan bidra til det. Utvalget skriver blant annet at Norge bør forsterke båndene til våre naboer og allierte i Europa.

Dette blir enda viktigere hvis Donald Trump blir president i USA neste år. Han har skapt tvil om hvor sterkt USA vil bidra i Nato.

Et flertall i Forsvarskommisjonen mener dessuten at regjeringen bør inngå en avtale med EU om utenriks- og sikkerhetspolitikken. Totalforsvarskommisjonen mener også at EU blir stadig viktigere for sikkerheten. For Norge handler det om flere typer beredskap. Vårt gode forhold til EU hjalp oss med å få vaksiner under koronapandemien.

EU er ikke perfekt, men samarbeidet er en styrke for Europa. Nesten alle avgjørelser som tas der, påvirker Norge gjennom EØS-avtalen. Da gir det ingen mening at Norge står på gangen, uten mulighet til å påvirke.