Som journalistutdannet forsker har jeg møtt mange genuint interesserte forskere og journalister som samarbeider godt for å kommunisere forskning til publikum. Likevel florerer det fremdeles fordommer og nedlatende holdninger i begge leire. Hva kommer det av?