Etter lang tids byråkratisk styre er NTNU stabilt blant de svakeste universitetene i Skandinavia. Intern husleie og parkeringsavgift er noen av sakene vi har blitt premiert med fra forrige periode, ikke mye akademiske prestasjoner å skrive hjem om.