Angela Merkel beholder makten i Tyskland. Det er bra for stabiliteten i et Europa som ellers er i ferd med å bli mer urolig.