Spesialundervisningen i den norske grunnskolen er for dårlig.