Vi har et ansvar for at krigstrøtte afghanere ikke skyller i land, druknede på europeiske strender.