Dramatisk vekst i overdosedødsfall i fjor viser at det haster med en bedre ruspolitikk.