foto
Flere naboland er avhengige av kjernekraft, og den er nå i ferd med å bli ansett som grønn energi. Men atomulykken i Tsjernobyl i 1986 er ikke fortsatt glemt. Foto: NTB / Rune Petter Ness

Er det atomkraften som skal redde oss?