foto
Agnes Kittelsen spiller Hermine, som opplever å bli ført bak lyset av sin finansmann. Foto: Ingeborg Klyve

Hvorfor er ikke vi kvinner rikere?