Det er fint å legge til rette for fysisk aktivitet som overholder avstandsgrensen, som turgåing, musikkstunder, filmkvelder og lignende i mindre grupper nå som koronaen isolerer mange utviklingshemmede. Foto: Shutterstock

Utviklingshemmede er isolerte, innestengte og ensomme