Veiprising er også et langt bedre styringsverktøy enn bomstasjoner. Det er mer fleksibelt, og kan enkelt tilpasses politiske mål eller lokale situasjoner, skriver kronikkforfatter. Foto: Morten Antonsen

Veiprising bør erstatte dagens bompenger