foto
Ambulansene kommer stadig sjeldnere først til et ulykkessted på grunn av ressursmangel, mener fagforbundet. Foto: Kristoffer Fruberg

Bilambulansene trenger økte ressurser