foto
Forventninger og pålegg til helsetjenesten virker mange ganger motstridende, med økte krav til tjenester, samtidig med krav om redusert ventetid, skriver kommunelegen i Meråker. Foto: Rune Petter Ness

Kostnadsreduksjoner i helsevesenet. Riktig fokus?