Det er litt merkelig at teatersjefene knytter ytringsfrihet og «det offentlige ytringsrom» til denne reformen. Er det slik at statlig tilskudd av kulturinstitusjonene gir større vern om ytringsfriheten enn fylkeskommunalt tilskudd? spør statsråden. Her er hun på Litteraturhuset i fjor høst. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Statsråden svarer teatersjefene, Adresseavisen og Tore O. Sandvik: Kulturen sikres også etter regionreformen