foto
Pressekonferanse på St. Olavs om korona. Med adm dir. Grethe Aasved og konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen. Foto: Håvard Jensen

Journalisters ukritiske håndtering av koronapandemien