Tidligere undersøkelser viser bred støtte for utbygging av vindkraft på land. Den som har fulgt med i nyhetsdekningen de siste månedene, sitter igjen med et helt annet inntrykk.