foto
For at vi i NAV skal kunne gi god hjelp til mennesker med økonomiske problemer, må arbeidet med økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving styrkes, skriver innleggsforfatteren. Foto: Ole Martin Wold

Vi må snakke mer om gjeld