Etter hvert som samfunnet blir mer innfløkt, får eksperter og saksbehandlere mer og mer makt, mens politikerne får mindre. De eneste som kan endre det, er politikerne selv.