Den 20. oktober i 2022 vedtok Trondheim bystyre i sak 173/22 å innføre fjernavleste vannmålere i Trondheim.

Jeg stemte som eneste representant mot vedtaket.

Da kan du spørre, hvorfor det?

For det første. Er det riktig prioritering at Trondheim kommune tar kostnadene med å bytte ut alle vannmålere i kommunen og etablere et fjernmålingssystem? Med en allerede presset kommuneøkonomi burde kostnaden heller brukes til eksempelvis å styrke omsorgstjenestene. Men fjernavleste vannmålere ble mot min stemme vedtatt og utskiftingen rulles ut nå.

Den andre årsaken til at vi i Norgesdemokratene er mot vedtaket er at det åpner for en kontinuerlig overvåkning av ditt forbruk av vann. Det kan virke uskyldig, men det gir en mulighet til å regulere ditt vannforbruk gjennom økning av prisen. Videre kan det være første trinn i en retning mot samme tilstander for vannforsyningen som vi har for strømforsyningen. En «vannbørs» som tidvis gir skyhøye priser og begrenser din tilgang til bruk av vann. Du som forbruker vil være taperen i dette.

Skal vi tillate en utvikling som på sikt kan frata oss råderetten over vannforsyningen slik det er gjennomført for strømforsyningen?

Så langt jeg vet er det ikke konkrete planer for en slik fremtid for vannforsyningen enda, men vi i Norgesdemokratene er på vakt. Det er for en trygg økonomisk fremtid for deg. Vi vil gjøre vårt for å stoppe uheldig utvikling av Trondheim som ikke tjener folk sine interesser.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.