foto
Det er også usikkert hvor lenge en kan drive hele helsetjenesten så hardt uten at ansatte blir syke av belastningen alene, skriver Kenneth Sandmo Grip. Foto: Vegard Eggen

Tillitsvalgt for 4000 sykepleiere: Økende smitte bør gi økt bekymring