foto
Kommunene må bare ta inn over seg at sykepleiermangelen tilsier at en må skille seg ut for sykepleiere når de lyser ut stillinger, skriver Kenneth Sandmo Grip , nestleder i Norsk Sykepleierforbund Sør-Trøndelag. Foto: Mariann Dybdahl

Dette må til for å skaffe sykepleiere i distriktet